Organisaties

Lesbian Liberation

1982

In 1976 begon een aantal lesbisch feministen in Amsterdam zich ‘Lesbian Nation’ te noemen, naar Jill Johnston’s boek Lesbian Nation: The Feminist Solution (1973). Lesbian Nation draaide om lesbische verbeelding en het vormgeven van een positieve lesbische identiteit. Zij spraken hierover tijdens lesbische weekenden, en droegen dit uit in hun nieuwe lesbische levensstijl en androgyne kledingstijl.

De groep was ook activistisch ingesteld. Een aantal vrouwen van Lesbian Nation was betrokken bij de bezetting van de Bloemenhovekliniek in 1976. De groep nam het voortouw bij het organiseren van een grote homo en lesbische demonstratie in 1977, als reactie op de anti-homocampagne van de Amerikaanse Anita Bryant. Ook waren de vrouwen actief op het culturele front, bijvoorbeeld bij het helpen organiseren van de eerste twee vrouwenfestivals in het Vondelpark, in 1976 en 1977. Bovendien bood de groep Lesbian Nation een rijke voedingsbodem voor veel Amsterdamse culturele vrouwenprojecten. Voorbeelden hiervan zijn vrouwendrukkerij Virginia, vrouwenfonds Mama Cash, het Lesbisch Prachtboek, de tijdschriften Lust en Gratie en Diva, feministisch café Saarein en vrouwenboekhandel Xantippe. Er is geen specifieke datum waarop Lesbian Nation zichzelf ophief –rond het midden van de jaren 80 stroomde de energie van de groep op natuurlijke wijze door naar verschillende sociale, culturele en politieke projecten die vrouwen hadden opgezet.

Tekst: Noah Littel